KEEP RUGBY CLEAN

WADA je izdala listu zabranjenih supstanci za 2019. godinu. 

#KEEP RUGBY CLEAN

#NE DOPINGU

Listu zabranjenih sredstava možete pogledati na linku: 

WADA LISTA ZABRANJENIH SREDSTAVA ZA 2019