Kontakt

Udruženje Ragbi klub „Čelik“ Zenica

Sejmenski put br. 4

P.P. 147

ID BROJ 421831131003

ASA BANKA dd SARAJEVO 134-010-0000078496

Sekretar

Mirza Oruč
+387 61 753 191

 

Web: www.ragbicelik.com
E-mail: rugbyclubcelik@gmail.com