Odgoda treninga za omladinske selekcije

Sukladno odredbama Ministarstva za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK kao i Kriznog štaba za borbu sa Corona virusom na nivou FBIH i ZDK obavijestavamo Vas da su svi treninzi mladih selekcija (U6 U8 U10 U12 U14 i U16) se odgadjaju do daljnjeg.
Molimo Vas da prihvatite nasu odluku koja je donesena sukladno zakonskim propisima i naredbama nadleznih organa.
O ponovnom odrzavanju treninga obavijestit cemo Vas na vrijeme.
Do tada pridrzavajmo se uputa nadležnih.