Play clean – Play good

U poroteklom periodu od aprila 2019. godine pa do današenjeg dana UG Ragbi klub Čelik implementirao je projekat promocije zdravih načina života i prevencija nastanka ovisnosti po bilo kojem osnovu. Obzirom da Ragbi klub Čelik pored primarne sportske misije i razvoja ragbija kao sporta ima i društveno-odgovornu socijalnu misiju razvoja naših mladih ragbijaša u korisne, vrijedne i prepoznatljive članove naše kako lokalne tako i šire zajednice implementacije projekta Play clean – Play good zasigurno je doprinijela mnogo u razvoju i ostvarenju ciljeva ovog projekta. Osnovni cilj projekta je bio upoznati sve naše članove ali  i širu društvenu zajednicu značaju prevencije ovisnosti po bilo kom osnovu kao i edukacije kako mladih ljudi, stručnog osoblja i njihovih roditelja, prijatelja poznanika itd o štetnosti koje sa sobom nosi ovisnost. Tokom projekta uz angažman stručnog osoblja i suradnju sa JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK i suradnju sa mr sc Sedin Habibović održane su i završne radionice na ovome projektu. Tokom niza aktivnosti koje je Ragbi klub Čelik organizirao uvijek se veliki naglasak stavljao na razvoj i zdrave stilove života što nam je i prevashdono misija za naše mlade građane. Ovo je još jedan u nizu dokaza da je naš sportski kolektiv jedan vrijedni član lokalne zajednice. 
Projekat podržalo Federalno ministarstvo kulture i nauke.